Αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Αποτελεί μια από τις πιο κοινές διαδικασίες χειρουργικής στόματος. Εξαιτίας της θέσης των 3ων γομφίων η ανατολή τους στο στόμα πολλές φορές είναι ελλιπής και παραμένουν έγκλειστοι δίπλα στο δεύτερο γομφίο ή βαθιά μέσα στο οστό των γνάθων. Όταν πλέον τα δόντια αυτά δημιουργούν προβλήματα και τα πλεονεκτήματα της αφαίρεσης υπερτερούν η λύση συνήθως είναι η χειρουργική εξαγωγή. Το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο καθώς και το γλωσσικό αγγείο κατά περίπτωση γειτονεύουν και το ρίσκο τραυματισμού κατά την εξαγωγή συνυπολογίζεται ως παράγοντας κινδύνου ανάλογα με την περίπτωση. Γι αυτό το λόγο σωστός αρχικός σχεδιασμός και ανάθεση είναι κριτικής σημασίας.

Ακροριζεκτομή

Κατά τη διαδικασία αυτή η ρίζα ενός δοντιού και ιδιαίτερα το ακροριζικό τριτημόριο εκτίθεται και αφαιρείται χειρουργικά. Η θεραπεία ενδείκνυται όταν η ενδοδοντική θεραπεία του υπαίτιου δοντιού δεν είναι επιτυχής.

Αφαίρεση κύστης

Οι κύστεις είναι συνήθως σαφώς περιγεγραμμένες κοιλότητες γεμάτες με υγρό. Ένας από τους λόγους ανάπτυξης είναι η χρόνια φλεγμονή γύρω από τη ρίζα ενός νεκρού δοντιού. Οι κύστεις αυτές ονομάζονται περιακροριζικές και κατά την αφαίρεση κρίνεται αναγκαίος ο εκτενής καθαρισμός της περιοχής ώστε όποια υποτροπή στο μέλλον να αποφευχθεί.

Πριν – Μετά

Δείτε περιστατικά του ιατρείου μας

Ενημερωτικό έντυπο

Ενημερωθείτε για …

Ρωτήστε μας για ότι οδοντιατρικό σας απασχολεί