Αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Αποτελεί μια από τις πιο κοινές διαδικασίες χειρουργικής στόματος. Εξαιτίας της θέσης των 3ων γομφίων η ανατολή τους στο στόμα πολλές φορές είναι ελλιπής και παραμένουν έγκλειστοι δίπλα στο δεύτερο γομφίο ή βαθιά μέσα στο οστό των γνάθων. Όταν πλέον τα δόντια αυτά δημιουργούν προβλήματα και τα πλεονεκτήματα της αφαίρεσης υπερτερούν η λύση συνήθως είναι η χειρουργική εξαγωγή. Το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο καθώς και το γλωσσικό νεύρο κατά περίπτωση γειτονεύουν και το ρίσκο τραυματισμού κατά την εξαγωγή συνυπολογίζεται ως παράγοντας κινδύνου ανάλογα με την περίπτωση. Γι αυτό το λόγο σωστός αρχικός σχεδιασμός και ανάθεση είναι κριτικής σημασίας.

Οδηγίες για την αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Τι είναι οι οδηγίες N.I.C.E;

Το εθνικό ινστιτούτο κλινικής τελειότητας (N.I.C.E.) αποτελεί τμήμα του εθνικού συστήματος υγείας (N.H.S.) της Αγγλίας και απαρτίζεται από ειδικές ομάδες που παρέχουν οδηγίες για φάρμακα, εξοπλισμό και κλινικές διαδικασίες κάθε 12 μήνες περίπου ώστε να προάγουν το επίπεδο παροχής υγείας. Εγκρίσεις αφορούν κατασκευαστές τεχνολογίας, ομάδες ασθενών και επαγγελματικούς οργανισμούς για τους οποίους επιτελείται εκτενή αξιολόγηση. Σχετικά με τις εξαγωγές εγκλείστων δοντιών παρέχονται οδηγίες για το πότε η διαδικασία πραγματοποιείται και αν ο ασθενής μπορεί να ευνοηθεί από εναλλακτικές θεραπείες.

Τι είναι έγκλειστο δόντι;

Το μόνιμα δόντια αναπτύσσονται από την ηλικία των 6 ετών και έπειτα. Οι 3οι γομφίοι είναι τα τελευταία πίσω δόντια και εμφανίζονται στην ηλικία των 18-24. Παρ’ όλα αυτά η εμφάνισή τους στο στόμα συνήθως συνοδεύεται από προβλήματα σχετικά με την ανάπτυξη τους. Όταν ο 3ος γομφίος δεν φαίνεται καθόλου στο στόμα καλείται έγκλειστος. Αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης χώρου ή επειδή κάποιο άλλο δόντι βρίσκεται στο δρόμο ανατολής. Συνήθως οι έγκλειστοι δεν προκαλούν προβλήματα αλλά όταν παρατηρείται φλεγμονή στα γύρω ούλα (ημι-έγκλειστοι) μπορεί να προκαλέσουν τερηδονισμό γειτονικών δοντιών, ουλίτιδα σε γύρω περιοχές και ίσως προβλήματα με τα ίδια δόντια στο μέλλον.

Τι προτείνει το N.I.C.E.

Βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με την αφαίρεση εγκλείστων δοντιών συνίστανται:
Υγιείς έγκλειστοι 3οι γομφίοι δεν θα πρέπει να χειρουργούνται διότι δεν υπάρχει επαρκής αξιόπιστη επιστημονική έρευνα που να δείχνει ότι οι ασθενείς ευνοούνται πραγματικά από την αφαίρεσης τους
Οι ασθενείς εκτίθενται σε χειρουργικό ρίσκο το οποίο μπορεί να εμπεριέχει σχετικούς κινδύνους. Ωστόσο, ασθενείς με έγκλειστα δόντια που δεν δημιουργούν προβλήματα πρέπει να επανελέγχονται συχνά.
Μόνο ασθενείς με έγκλειστα δόντια που δημιουργούν κάποιο πρόβλημα ή με κάποιο άλλη κατάσταση στο στόμα που θα μπορούσε να επηρεαστεί από πιθανή φλεγμονή εγκλείστων δοντιών θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία χειρουργικής αφαίρεσης. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι ο τερηδονισμός τους, κύστεις, περιστεφανίτιδα συσχετιζόμενη με το δόντι αυτό ή όταν το έγκλειστο δόντι βρίσκεται σε γραμμή κατάγματος ή γειτονικού χειρουργείου

Book Now