Περιοδοντίτιδα

Αυτή στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλοκο ασθενειών διαφορετικής μορφής αλλά η πλέον κοινή μορφή της νόσου είναι η χρόνια περιοδοντίτιδα η οποία αποτελεί μια από τις πιο κοινές ασθένειες σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Είναι εμφανές ότι υπάρχει φυλετική αλλά και γενετική προδιάθεση σχετικά με την εμφάνιση της νόσου και ο διαβήτης αλλά και το κάπνισμα αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες κινδύνου εξέλιξης και πρόγνωσης περιοδοντίτιδας.

Τι συμβαίνει;

Σε ευπαθείς ασθενείς είναι γενικά παραδεκτό ότι ερεθίσματα από συγκεκριμένες ομάδες βακτηρίων (red complex) οδηγεί σε ιδιαίτερες αντιδράσεις άμυνας του οργανισμού. Η αντίδραση αυτή σε συνεργασία με βακτηριακά ερεθίσματα προκαλεί πλέον μη αναστρέψιμη απώλεια πρόσφυσης μεταξύ οστού και δοντιού.

Ποια τα συμπτώματα στο στόμα;

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι η περιοδοντίτιδα δεν έχει αρχικά συμπτώματα. Η εξέλιξη της ασθένειας ακολουθεί ένα διακοπτόμενο μονοπάτι κατά τη διάρκεια των χρόνων και οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή της μέχρι να προχωρήσει σημαντικά. Για το λόγο αυτό τακτικοί έλεγχοι από τον οδοντίατρο είναι σημαντικοί ώστε η περιοδοντική νόσος να αναγνωριστεί και να θεραπευθεί σε αρχικό στάδιο.
Πιο σύνηθες σύμπτωμα προχωρημένης νόσου είναι η δημιουργία θυλάκων μεταξύ δοντιού και οστού που προκαλείται λόγω απώλειας πρόσφυσης. Τα ούλα μπορεί να δείχνουν ίδια με πριν αλλά η ανίχνευση με ένα περιοδοντικό ανιχνευτήρα βοηθά να αναγνωριστούν αυτές οι περιοχές. Οι θύλακοι βοηθούν στην εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρήσετε την περιοχή καθαρή στο σπίτι διότι το πρόβλημα είναι πλέον υποουλικό. Σε τελικό στάδιο η περιοδοντίτιδα προκαλεί μετακινήσεις δοντιών, αυξημένη κινητικότητα γενικά, μετατοπίσεις και υφιζήσεις των ούλων λόγω στηρικτικής απώλειας ενώ οι ρίζες των δοντιών εκτίθενται.

Θεραπεύεται;

Πλέον σημαντικό κομμάτι θεραπείας αποτελεί η διάγνωση της περιοδοντικής νόσου. Μόλις η περιοδοντίτιδα διαγνωστεί, η αναγνώριση λοιπών συστηματικών παραγόντων κινδύνου, όπως ο διαβήτης ή το κάπνισμα για παράδειγμα διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο. Αν τροποποιούνται, αυτό αποτελεί το επόμενο βήμα βελτίωσης περιοδοντικής νόσου αλλά και γενικότερης υγείας. Όταν ο διαβήτης ρυθμιστεί και το κάπνισμα διακοπεί η διαφορά είναι σημαντική τόσο στην εξέλιξη όσο και στην πρόγνωση της νόσου.
Η ακρογωνιαία λίθος αποτελεσματικής θεραπείας βέβαια είναι η άψογη στοματική υγιεινή, υποουλικός καθαρισμός των ριζών ώστε να αφαιρεθεί όποιο τοξικό και μολυσμένο υλικό αποικεί τη ρίζα, και μείωση συγκεκριμένων τύπων βακτηρίων που σχετίζονται με την περιοδοντική νόσο και εξέλιξη. Διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται με κύριο τρόπο αντιμετώπισης τον υποουλικά καθαρισμό ανά τεταρτημόριο σε μια μόλις συνεδρία όταν αυτό είναι δυνατό.
Οι αποξέσεις πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία με τη βοήθεια υπερήχων αλλά κυρίως χειροκίνητα. Συμπληρωματικά, συστηματικά αντιβιοτικά μπορεί να χορηγηθούν και η ριζική απόξεση συνεχίζεται σε επόμενες επισκέψεις ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Μόλις η θεραπεία ολοκληρωθεί, η παρακολούθηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος οδοντιατρικής φροντίδας και επανέλεγχων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του αποτελέσματος μακροπρόθεσμα και την εξάλειψη της περιοδοντικής νόσου.

Book Now