Η λεύκανση επηρεάζει τα φυσικά δόντια ενώ δεν προκαλεί καμία άλλη βλαπτική επίδραση στα τεχνητά.