Αυτό δεν είναι αληθές. Οι σύγχρονες λευκές εμφράξεις ρητίνης είναι ανθεκτικές σε φθορά και ιδιαίτερα σταθερές χρωματικά μακροπρόθεσμα. Όπως και με κάθε άλλη έμφραξη παράγοντες επιτυχίας είναι η ακριβής τοποθέτηση και κατασκευή. Έτσι οι εμφράξεις ρητίνης σήμερα θεωρούνται η καλύτερη επιλογή για τα δόντια εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.