Αυτό ποικίλει ανάλογα με το άτομο και το βαθμό των δυσχρωμιών πριν τη θεραπεία.