Η θεραπεία διαρκεί 10-20 λεπτά και τα αποτελέσματα είναι ορατά σε 2-3 ημέρες.