Το ζελέ είναι ενεργό για 4 ώρες μόνο από τη στιγμή που ανοίγετε την σύριγγα οπότε κάποιοι ασθενείς προτιμούν τη χρήση των δισκαρίων στον ύπνο τους.

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ακριβώς αν φορέσετε το δισκάριο 90 λεπτά περίπου κατά τη διάρκεια της ημέρας.