Το πρωτόκολλο αλλαγής μαύρων εμφράξεων συνίσταται σε αφαίρεση με ισχυρή αναρρόφηση, απομόνωση με απομονωτήρα και χρήση υψηλών ταχυτήτων με άφθονο κατεονισμό ύδατος.