Σε γενικές γραμμές η κάθε περίπτωση είναι μοναδική αλλά οι παρακάτω παράγοντες είναι σχετικοί:

• Το δόντι έχει φτωχότερη πρόγνωση λόγω αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας που ήδη υπάρχει

• Προσπάθειες επανάληψης μπορεί να είναι επιτυχής, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας πάντα μικρότερα σε σχέση με την ενδοδοντική θεραπεία που γίνεται για πρώτη φορά

Ανάλογα με την περίπτωση ο οδοντίατρος θα προτείνει τις ακόλουθες επιλογές:

• Επανάληψη θεραπείας

• Εξαγωγή και αντικατάσταση με εμφύτευμα ή γέφυρα.