Όχι, οι όψεις σήμερα συγκολλούνται με τελευταίας γενιάς εξαιρετικά δυνατά συγκολλητικά συστήματα και έτσι συνδέονται με το δόντι πολύ στενά.