Μόνο φυσικοί οδοντικοί ιστοί μπορούν να λευκανθούν, ενώ τα τεχνητά δόντια δεν αλλάζουν χρωματικά.

Εμφράξεις συνήθως αντικαθίστανται από λευκότερες και όποιες προσθετικές εργασίες κατασκευάζονται 3 μήνες μετά το πέρας της λευκαντικής θεραπείας.