Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση το συγκεκριμένο δόντι μακροπρόθεσμα έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης απ’ ότι με ένα απλό σφράγισμα. Με άλλα λόγια αυτού του είδους η αποκατάσταση διαρκεί πιο πολλά χρόνια αν το δόντι ενδύκνειται.