Συνήθως το λευκαντικό αποτέλεσμα διαρκεί χρόνια. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί όταν συμμετέχετε σε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και επαγγελματικών καθαρισμών. Κατά τους επανελέγχους αυτούς αξιολογείται το χρώμα των δοντιών και η σταθερότητα του και αν κρίνεται αναγκαίο πραγματοποιείται μια λευκαντική συνεδρία με δισκάρια στο οδοντιατρείο.

Ένα πρόγραμμα επανέλεγχων σχεδιάζεται ειδικά για εσάς από τον οδοντίατρό ως μέρος του συνολικού προγράμματος οδοντιατρικής φροντίδας που εντάσσεστε.