Μερικές φορές μικρές ευαισθησίες μπορεί να εμφανιστούν στα δόντια μετά τη θεραπεία και βραχυπρόθεσμα. Ο βαθμός της ενόχλησης εξαρτάται από το άτομο αλλά η δυσανεξία είναι προσωρινή και μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλο τρόπο.

Μετά από μερικές λευκαντικές συνεδρίες οι ασθενείς γίνονται πιο δεκτικοί στη διαδικασία ενώ η ευαισθησία αν υπάρχει μειώνεται σημαντικά.