Όχι! Η επίδραση στα δόντια δεν είναι διαφορετική από αυτή του κοινού φαγητού ή άλλων οδοντιατρικών διαδικασιών.