Μερικοί ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν ευαισθησίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σπάνια δε συναντώνται τσιμπιματάκια ή γαργαλητά αμέσως μετά τη διαδικασία τα οποία υποχωρούν σύντομα.