Μετά από προσεκτική αξιολόγηση διερευνάται η αιτία της κίνησης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οδοντική μετακίνηση και ένας από τους πιο συχνούς είναι μετατοπίσεις λόγω απώλειας πρόσφυσης σε περιοδοντική νόσο. Βέβαια η αιτιολογία μπορεί να διαφέρει για αυτό τον λόγο ένα οδοντιατρικό check up κρίνεται ζωτικής σημασίας.