Μαύρα όρια γύρω από τις θήκες οφείλονται σε υφιζήσεις λόγω ηλικίας. Έτσι τα όρια της στεφάνης εκτίθενται δείχνοντας γκρι μέταλλο με χαρακτηριστική μαύρη εμφάνιση. Εναλλακτικά δυσχρωμίες ρίζας ή τερηδόνα μπορεί να είναι ο λόγος.