Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί μια οδοντιατρική θεραπεία που έχει να κάνει με τον οδοντικό πολφό, άρα την εσωτερική ευαίσθητη πλευρά του δοντιού. Αποτελεί ιδανική λύση στο να ξεπεραστούν προβλήματα πόνου μετά από φτωχή στοματική υγιεινή ή κάποιο άλλο λόγο.

Κατά τη θεραπεία ο οδοντίατρος αφαιρεί τη φλεγμένουσα, μολυσμένη οδοντική ουσία εσωτερικά του δοντιού καθαρίζοντας προσεκτικά την περιοχή και στη συνεχεία μετά την χημικομηχανική επεξεργασία σφραγίζει την περιοχή όπου η ρίζα υπήρχε στο παρελθόν. Έτσι η ρίζα δεν είναι εκτεθειμένη και η μόλυνση αποφεύγεται. Με τα χρόνια η ενδοδοντική θεραπεία έχει εξελιχθεί ραγδαία. Έτσι σήμερα είναι δυνατό να προβλέψουμε, να θεραπεύσουμε και κατά συνέπεια να σώσουμε ένα δόντι που στο παρελθόν θα είχε χαθεί.

Η διαδικασία

Αρχική εξέταση

Αρχικά ο οδοντίατρος εξετάζει το δόντι με την βοήθεια του μικροσκοπίου για να καταλήξει αν η ενδοδοντική θεραπεία είναι η πλέον κατάλληλη θεραπεία. Ακτινογραφίες ως μέρος της αρχικής ανάθεσης επιτρέπουν λεπτομερή αξιολόγηση οστού και δομής της ρίζας.

Αναισθησία

Μετά την αναισθησία ένας ελαστικός απομονωτήρας τοποθετείται ώστε να απομονώσει το δόντι από το στοματικό περιβάλλον ενώ παράλληλα προστατεύει την αναπνευστική οδό από τυχαία κατάποση μικροεργαλείων. Έτσι το δόντι δεν μολύνεται από σάλιο, το σφράγισμα αν υπάρχει αφαιρείται και το νεύρο εσωτερικά του πολφού εκτίθεται. Ο πόνος είναι ανύπαρκτος καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας.

Καθαρισμός ρίζας

Ο οδοντίατρος αφαιρεί το υπεύθυνο νεύρο και καθαρίζει τη ρίζα του δοντιού ενώ ταυτόχρονα την παρασκευάζει αποδίδοντας ένα κωνικό σχήμα, ιδανικό για έμφραξη τη ρίζας αργότερα ή και την ίδια μέρα. Το στάδιο αυτό μπορεί να επαναληφθεί 1 φορά ή και περισσότερες ανάλογα με την ανταπόκριση του δοντιού στην ενδοδοντική θεραπεία.

Προσωρινό σφράγισμα

Αφού τοποθετηθεί κάποιο ειδικό αντισηπτικό το δόντι σφραγίζεται προσωρινά. Λίγες μέρες αναμονής συνήθως είναι ικανές για ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Έμφραξη ρίζας

Στο τέλος αν δεν υπάρχουν ενοχλήσεις ο οδοντίατρος θα τοποθετήσει ένα ειδικό εμφρακτικό υλικό στη ρίζα του δοντιού το οποίο θα σφραγίσει τη ρίζα μόνιμα. Συνήθως τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια χρειάζονται περαιτέρω προστασία από κατάγματα διότι δεν είναι το ίδιο ανθεκτικά. Μια θήκη ή ένα επένθετο αποτελούν ιδανική επιλογή προστασίας μακροπρόθεσμα.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο πονάει μια ενδοδοντική θεραπεία;

Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν πονάει καθόλου. Με τη χρήση αναισθητικού δεν θα νιώθετε καμία ενόχληση.

Γιατί χρειάζομαι θήκη μετά από απονεύρωση;

Το δόντι μετά την ενδοδοντική θεραπεία είναι εύκολο να υποστεί κάταγμα σε σχέση με κάποιο άλλο δόντι μη θεραπευμένο. Ο λόγος είναι ότι εσωτερικά η υποστηρίζουσα οδοντίνη έχει αφαιρεθεί κατά ένα μεγάλο μέρος ώστε να επιτρέπει έμφραξη της ρίζας. Παράλληλα, το ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι αφυδατώνεται και σπάει πιο εύκολα. Μια θήκη προστατεύει λοιπόν και θωρακίζει το δόντι από κάταγμα.

Ποιες οι επιλογές μου αν η ενδοδοντική θεραπεία επιμολυνθεί;

Σε γενικές γραμμές η κάθε περίπτωση είναι μοναδική αλλά οι παρακάτω παράγοντες είναι σχετικοί:

Το δόντι έχει φτωχότερη πρόγνωση λόγω αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας που ήδη υπάρχει.


Προσπάθειες επανάληψης μπορεί να είναι επιτυχής, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας πάντα μικρότερα σε σχέση με την ενδοδοντική θεραπεία που γίνεται για πρώτη φορά.


Ανάλογα με την περίπτωση ο οδοντίατρος θα προτείνει τις ακόλουθες επιλογές:


Επανάληψη θεραπείας.


Εξαγωγή και αντικατάσταση με εμφύτευμα ή γέφυρα.

Book Now