Εσωτερική λεύκανση

Αποτελεί ένα είδος λεύκανσης για δυσχρωμικά δόντια τα οποία έχουν υποστεί ενδοδοντική θεραπεία. Αντίθετα με άλλα είδη λεύκανσης η εσωτερική λεύκανση είναι για ειδικές περιπτώσεις δυσχρωμιών. Μετά την αρχική ανάθεση θα υποδείξουμε εάν η θεραπεία αυτή προτείνεται για εσάς.

Η θεραπεία

Ο οδοντίατρος αρχικά εξετάζει το δόντι και στη συνεχεία μια ακτινογραφία υποδεικνύει αν η ενδοδοντική θεραπεία είναι υψηλής ποιότητας καθότι κρίνεται σημαντικό η λευκαντική ουσία να μην διαπερνά τη ρίζα του δοντιού.

Αρχικές φωτογραφίες επίσης προσφέρουν ένα χρωματικό χάρτη που αργότερα χρησιμοποιείται για έλεγχο της δυσχρωμίας. Μόλις βεβαιωθείτε ότι το δόντι είναι κατάλληλο για εσωτερική λεύκανση μια μικρή κοιλότητα διανοίγεται στο πίσω μέρος του δοντιού και ο πολφικός θάλαμος εκτίθεται. Μετά τον έλεγχο ποιότητας της ενδοδοντικής θεραπείας κατάλληλο ουδέτερο στρώμα τοποθετείται από πάνω και το λευκαντικό gel τοποθετείται εσωτερικά πλέον και ενεργοποιείται.

Τέλος, ένα προσωρινό σφράγισμα εγκλωβίζει τον λευκαντικό παράγοντα εσωτερικά του δοντιού για 2-3 ημέρες. Μετά την 1η επίσκεψη ο οδοντίατρος αναθέτει και πάλι τη χρωματική απόδοση του συγκεκριμένου δοντιού και συνήθως η θεραπεία επαναλαμβάνεται 2 με 3 φορές ακόμα.

Όταν βέβαια η δυσχρωμία είναι πολύ έντονη και το χρώμα δεν πλησιάζει απόλυτα στα γειτονικά δόντια τότε άλλες θεραπείες προτείνονται. Μετά το τέλος της θεραπείας ένα λευκό σφράγισμα ρητίνης εξασφαλίζει τελική, μόνιμη έμφραξη και προστασία. Η συνδυαστική λεύκανση εδώ με δισκάρια εξωτερικά του δοντιού αλλά και τον λευκαντικό παράγοντα εσωτερικά ενισχύει όποια αποτελέσματα.

Book Now