Dental Implants

Εισαγωγή

εμφυτεύματα οδοντιατρος Κοζάνη. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές συνήθως κυλινδρικές βίδες τιτανίου, τοποθετούνται στο οστό των γνάθων και λειτουργούν σαν ρίζες φυσικών δοντιών υποστηρίζοντας μια θήκη, μια γέφυρα ή μια ολική οδοντοστοιχία. Αν σας λείπουν κάποια ή όλα τα δόντια τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η λύση που ψάχνεται, προσφέροντας ανυπέρβλητα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική οδοντιατρική. Χαμογελάστε ξανά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση!

Το τιτάνιο χρησιμοποιείται σήμερα ως κύριο υλικό κατασκευής λόγω του λεπτού στρώματος οξειδίων (λεπτότερο από οποιοδήποτε άλλο μελετημένο υλικό) που δημιουργείται στην διεπιφάνεια οστού-εμφυτεύματος και δεν προκαλεί αντίδραση ξένου σώματος-φλεγμονώδους συνδετικού ιστού, αλλά έρχεται σε άμεση επαφή με οστεοβλάστες (οστικά κύτταρα) και έτσι μια ένωση μεταξύ εμφυτεύματος και νεόπλαστου οστίτη ιστού προκύπτει. Η διαδικασία καλείται οστεοενσωμάτωση και διαρκεί περίπου 2-3 μήνες από την τοποθέτηση.

Τα ενδοοστικά εμφυτεύματα σήμερα κατασκευάζονται από καθαρό τιτάνιο (βαθμός σκληρότητας, 1-4 grade). Τελευταία, κράματα τιτανίου Ti 6AL-4V χρησιμοποιούνται από κάποιες εταιρίες (6% aluminum, 4% vanadium) και πάνω από 1300 διαφορετικά συστήματα ριζόμορφων εμφυτευμάτων κατασκευάζονται ανά τον κόσμο.

Πως λειτουργούν;

Αν λείπει κάποιο δόντι ή όλα τα δόντια η εμφυτευματική θεραπεία αποτελεί σε βάθος χρόνου εξαιρετική λύση και πλέον μακροβιότερη αποκαθιστώντας το χαμόγελο αισθητικά και λειτουργικά ώστε να τρώτε αλλά και να χαμογελάτε με αυτοπεποίθηση.

Είναι εδώ και υπάρχουν πολλά χρόνια και επιστημονικές μελέτες αποδεδειγμένα πλέον υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια επιτυχία αλλά και επιβίωσή τους είναι εξαιρετικά υψηλή με άριστα αποτελέσματα, υψηλότερη από άλλες συμβατικές οδοντιατρικές λύσεις. Αποτελούν χρυσό κανόνα για πολλούς ασθενείς παρέχοντας ιδανική αποκατάσταση σε πληθώρα οδοντιατρικών αναγκών που στο παρελθόν έβρισκαν λύση δύσκολα ή καθόλου.

Επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στο καλύτερο σύστημα εμφυτευμάτων σήμερα δεν μπορεί να δοθεί και έτσι η εκλογή βασίζεται στην εμπειρία του επεμβαίνοντα, στις διαφορετικές προσθετικές λύσεις που το κάθε σύστημα προσφέρει και στο σχέδιο θεραπείας εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Είναι τα εμφυτεύματα η καλύτερη θεραπεία για μένα;

Πλεονεκτήματα

  • Τα εμφυτεύματα σήμερα, αποκαθιστούν αισθητικά και λειτουργικά κατά τον καλύτερο τρόπο την ελαττωματική λειτουργία του μασητικού συστήματος λόγω απώλειας οδοντικών ή άλλων ιστών.
  • Αποφεύγονται οι άσκοπες παρασκευές δοντιών άρα η απώλεια υγειών οδοντικών ιστών.
  • Επιπλέον σε περίπτωση ολικών αποκαταστάσεων τα εμφυτεύματα προσφέρουν αυξημένη σταθερότητα λειτουργώντας ως στηρίγματα (επιεμφυτευματικές ολικές οδοντοστοιχίες, μεγάλες γέφυρες).
  • Επιπρόσθετα τα εμφυτεύματα μέσω της διαδικασίας της οστεοενσωμάτωσης αλλά και της λειτουργικής διέγερσης και φόρτισης του υποκείμενου οστού διατηρούν ίσως σε κάποιο βαθμό τον οστικό όγκο που διαφορετικά θα είχε απορροφηθεί με αυξημένους ρυθμούς ειδικά στην περίπτωση κινητών αποκαταστάσεων (ολικές-μερικές οδοντοστοιχίες) ή μετά την απώλεια των δοντιών (περίπου 30% οστική απώλεια στο πρώτο τρίμηνο μετά την εξαγωγή).
  • Η μασητική απόδοση και η αισθητική είναι αντίστοιχη με αυτή των φυσικών δοντιών με τις εμφυτευματικές λύσεις ενώ η ποιότητα ζωής του ασθενή ανώτερη σε σχέση με τις ολικές οδοντοστοιχίες.
  • Τα εμφυτεύματα με κατάλληλη φροντίδα διαρκούν για πολλά χρόνια και η πρόγνωση τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερέχει σε σχέση με τα φυσικά δόντια.

Βέβαια τα εμφυτεύματα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις περιπτώσεις ασθενών και αποτελούν χειρουργική διαδικασία. Έτσι το ιστορικό του ασθενή, η ψυχοσύνθεση του καθώς και οι προσδοκίες του αξιολογούνται ανάλογα και η πλέον κατάλληλη, μακροβιότερη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση παρέχεται κατά περίπτωση.

Είμαι κατάλληλος;

Όπως και κάθε άλλη προχωρημένη οδοντιατρική θεραπεία η επιτυχία των εμφυτευμάτων βασίζεται πάντα στο αν είναι η κατάλληλη θεραπεία για τις ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες σας! Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός ως προς την υγεία αλλά και τις απαιτήσεις του. Συνεπώς κάθε περίπτωση αναλύεται διεξοδικά πριν από την θεραπεία.

Η γενική κατάσταση της υγείας, το κάπνισμα, η στοματική υγεία (ειδικά η περιοδοντική υγεία), τα υπολειπόμενα δόντια, η φαρμακευτική αγωγή και το διαθέσιμο οστικό υπόβαθρο σε ποσότητα αλλά και ποιότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες όταν εξετάζεται η μακροβιότητα των οδοντικών εμφυτευμάτων. Είναι γενική αλήθεια ότι ένα υγιές άτομο που δεν καπνίζει και με ικανό οστικό υπόβαθρο είναι πλέον κατάλληλο να προσανατολιστεί σε μια εμφυτευματική λύση λόγω των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με την κλασσική οδοντιατρική.

Από την άλλη άτομα με επιβαρυμένη υγεία, καπνιστές ή και με ποσοτικά φτωχό οστικό υπόβαθρο με κατάλληλη προθεραπεία απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων. Συμπερασματικά, η αρχική ανάθεση αποτελεί κριτικό στάδιο.

Διάγνωση

Η διαδικασία της διάγνωσης ξεκινά από το λόγο της επίσκεψης και συνεχίζεται με την εξέταση του ιατρικού ιστορικού. Το οικογενειακό και το κοινωνικό ιστορικό εξετάζεται επίσης. Ακολουθεί η κλινική εξέταση του στοματογναθικού συστήματος και το οδοντιατρικό ιστορικό. Πλήρης ακτινογραφικός έλεγχος του οστικού υποβάθρου ολοκληρώνει τη διαδικασία διάγνωσης. Η οστική ατροφία που επέρχεται με την πάροδο της ηλικίας και λόγω απώλειας οδοντικών ιστών εξετάζεται και η εμφύτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή άλλες επεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες προηγουμένως.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω Cone Beam CT (CBCT) σήμερα κατέχει δέοντα ρόλο σε όποιες ανατομικές δυσκολίες παρουσιάζονται (κάτω φατνιακό νεύρο, ρινική κοιλότητα, παραρινικοί κόλποι κ.α) προστατεύει τον ασθενή και παράλληλα προσφέρει μοναδικά πρωτόκολλα σχεδιασμού θεραπείας και φόρτισης. Έτσι εκμηδενίζεται ο χρόνος αποκατάστασης (δόντια σε μέρα – Same Day Teeth).

Αξονική τομογραφία CBCT

Πλάνο θεραπείας

Απουσιάζει ένα δόντι

Λόγω τραυματισμού κυρίως, (αθλητισμός, ατύχημα) η απώλεια ενός πρόσθιου δοντιού είναι μια κλασική περίπτωση σε μια κατά τα άλλα υγιή οδοντοστοιχία. Η εμφυτευματική αποκατάσταση με τη χρήση μεθόδων οστικής ανάπλασης αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Πολλαπλά ελλείποντα δόντια σε μια πλευρά

Σε περίπτωση ικανού όγκου οστικού υποστρώματος και όταν λείπουν περισσότερα από 3 συνεχόμενα δόντια οι μερικές οδοντοστοιχίες δεν αποτελούν σήμερα τη μόνη λύση. Μάλιστα μπορεί να αποφευχθούν διότι αποτελούν κινητές εργασίες με όλα τα σχετικά προαναφερθέντα μειονεκτήματα σε σχέση με τα εμφυτεύματα. Σχετικοί περιορισμοί αποτελούν οι θέσεις του ιγμορείου στην άνω γνάθο και του κάτω φατνιακού νεύρου στην κάτω.

Ανάλογα πάντα με την ποιότητα του οστού και το είδος της εργασίας καθορίζεται και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων εμφυτευμάτων, ενώ σπάνια και κατά περίπτωση επιχειρείται ένωση δοντιών και εμφυτευμάτων.

Μόνο λίγα δόντια απομένουν συνολικά

Με την ηλικιακή πρόοδο και την πολλαπλή απώλεια δοντιών η στερέωση ολικών οδοντοστοιχιών αποτελεί δύσκολο έργο ειδικότερα όταν υπάρχει ανισομερή κατανομή φορτίων. Λόγω δυσμενών δυνάμεων ροπής και πλάγιας φόρτισης η πρόγνωση τέτοιων ολικών οδοντοστοιχιών και η λειτουργία της μάσησης επιβαρύνεται, ενώ η οστική απορρόφηση αυξάνεται. Με λίγα συνήθως εμφυτεύματα η ισορροπία αποκαθίσταται.

Ολική νωδότητα

Κάτω ολική νωδότητα

Σε περίπτωση προχωρημένης απορρόφησης όταν οι ολικές οδοντοστοιχίες δεν μπορούν να συγκρατηθούν με τη βοήθεια 2 συνήθως εμφυτευμάτων (locators) αυξάνεται η σταθερότητα, η συγκράτηση και η μασητική ικανότητα σημαντικά.

Αν το οστικό υπόβαθρο είναι ικανοποιητικό περισσότερα εμφυτεύματα παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη μασητική απόδοση και σταθερότητα-συγκράτηση ή και μια ακίνητη αποκατάσταση (γέφυρα).

Άνω ολική νωδότητα

Η άνω γνάθος όταν αποκαθίσταται με επένθετη ολική οδοντοστοιχία υποστηριζόμενη σε εμφυτεύματα πλεονεκτεί περαιτέρω διότι η υπερώα μπορεί να μείνει ακάλυπτη προσφέροντας άνεση στην ομιλία και αυξημένη αισθητικότητα όσον αφορά τη γεύση. Λόγω χαμηλότερης ποιότητας οστού συνήθως απαιτούνται περισσότερα εμφυτεύματα (> 4).

Σαν γενικός κανόνας σε περίπτωση ακίνητης αποκατάστασης περισσότερα εμφυτεύματα απαιτούνται συγκριτικά με της κινητές λύσεις λόγω αυξημένων μασητικών φορτίων αλλά και αυξημένη φροντίδα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση όλων των παραγόντων και κάτω από αποστειρωμένες συνθήκες η διαδικασία τοποθέτησης του εμφυτεύματος πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής που γίνεται στο στόμα για να εκθέσει το υποκείμενο οστό. Ο βλεννογόνος του στόματος ανασηκώνεται και ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ώστε να δημιουργηθεί ένα φατνίο που θα υποδεχθεί το εμφύτευμα ενδοοστικά.

Αυτό βιδώνεται και συγκρατείται αρχικά λόγω σχήματος μέχρι η οστεοενσωμάτωση να ολοκληρωθεί και το εμφύτευμα να αποκτήσει βιολογικούς δεσμούς με το οστό. Η διαδικασία είναι συγκρίσιμη με μια απλή εξαγωγή και ο φόβος δεν πρέπει να σας διακατέχει. Ο χρόνος τοποθέτησης δε ποικίλει γενικά αλλά συνήθως είναι μικρός (30 min).

Τα ούλα συρράβονται και το εμφύτευμα παραμένει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης (2-3 μήνες περίπου). Ελάχιστο πρήξιμο αναμένεται. 2 εβδομάδες αργότερα επανεξετάζεστε και ελέγχεται η διαδικασία επούλωσης. Η κινητή οδοντοστοιχία αν υπάρχει τροποποιείται και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όταν βέβαια είναι επιθυμητό τα ούλα δεν συρράπτονται πάνω από το εμφύτευμα αλλά το διαβλεννογόνιο στοιχείο τοποθετείται απευθείας, αποτυπώματα λαμβάνονται και μια προκατασκευασμένη προσωρινή αποκατάσταση τοποθετείται αμέσως μετά την τοποθέτηση. Η τελευταία διαδικασία ονομάζεται άμεση φόρτιση – same day teeth.

Μετά την τοποθέτηση είτε πρόκειται για συμβατική τοποθέτηση, είτε για άμεση φόρτιση η διαδικασία για την κατασκευή της μόνιμης αποκατάστασης πραγματοποιείται 1-6 μήνες μετά ανάλογα με την ποιότητα επούλωσης και τις εκάστοτε συνθήκες της γενικότερης υγείας του ασθενούς, αλλά και τη μοναδικότητα του σχεδίου θεραπείας. Το κάπνισμα πρέπει να αποφεύγεται ενώ μαλακές τροφές συστήνονται ειδικά σε εκτεταμένες περιοχές τοποθέτησης. Ως πρώτο μας μέλημα και με κατάλληλα φαρμακευτικά πρωτόκολλα η μετεγχειρητική άνεση αυξάνεται, η επούλωση επιταχύνεται και όποιος κίνδυνος μόλυνσης αποφεύγεται.

Όποιες άλλες διαδικασίες ιστικής/οστικής αναγέννησης κρίνονται αναγκαίες πριν ή μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα συζητηθούν διεξοδικά κατά περίπτωση.

Σχετικά με την αποκάλυψη (προαιρετικό στάδιο)

Κατά το στάδιο αυτό με τοπική αναισθησία και μόνο όταν δεν έχει προηγηθεί άμεση τοποθέτηση της βίδας επούλωσης κατά την εμφύτευση μια μικρή τομή γίνεται πάνω από κάθε εμφύτευμα και τοποθετούνται οι βίδες επούλωσης για να σχηματίσουν τα ούλα όπως γύρω από φυσικά δόντια.

Ράμματα κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν και η ολική οδοντοστοιχία αν υπάρχει τροποποιείται αναλόγως. Εάν τα αποτυπώματα έχουν ήδη ληφθεί σε προηγούμενο στάδιο τότε κατά την αποκάλυψη αντί για βίδες επούλωσης έχουν κατασκευαστεί προσωρινά δόντια.

Κάποια μικρή ενόχληση αναμένεται, ήπιας έντασης και διάρκειας. Η διαδικασία κατασκευής της τελικής προσθετικής αποκατάστασης συνήθως αρχίζει 2 εβδομάδες μετά την αποκάλυψη. Όταν χρησιμοποιούνται προσωρινές αποκαταστάσεις αμέσως μετά την εμφύτευση η τελική αποκατάσταση τοποθετείται 6 μήνες αργότερα και τα μέγιστα αισθητικά αποτελέσματα αναμένονται.

Χρήση στοματικού διαλύματος με χλωρεξιδίνη και καθημερινή φροντίδα στο σπίτι κρίνονται αναγκαία καθ’ όλο το ταξίδι θεραπείας αλλά και μετέπειτα.

Είμαι έτοιμος για τα νέα μου δόντια. Τώρα;

Μετά τη χειρουργική φάση τοποθέτησης υπάρχουν μικρές μεταλλικές βίδες διαμέσου των ούλων ή προσωρινά δόντια. Ανάλογα με το είδος της υπερκατασκευής έχετε μια σειρά ραντεβού ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Book Now